Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas tiesību mērķi, principi un metodes

Norberts Raihs, Kristofers Godars, Ksenija Vasiļjeva

412 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 7.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatas autors Norberts Raihs (Reich) ir Brēmenes Universitātes Salīdzinošo un Eiropas civilo un ekonomisko tiesību profesors un pašlaik – Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) rektors.
Kristofers Godars (Goddard) studējis un praktizējis Lielbritānijas tiesības, Ksenija Vasiļjeva ir civildienesta ierēdne Lietuvas Finanšu ministrijā. Abi līdzautori pašlaik strādā RJA.
2003.gada nogalē grāmata tika izdota angļu valodā. Tā tika ieteikta kā mācību līdzeklis RJA studentiem.
Grāmatas tulkojumu gatavojuši LL.M. Ilona Čeiča, LL.M. Dana Rone un mag. iur. Laine Škoba.

Grāmata sniedz ES tiesību metodoloģijas, mērķu un principu izpratni. Tā izskaidro ES tiesiskās īpatnības, salīdzinot ar nacionālo tiesību sistēmu.

Autori selektīvi atsaucas uz svarīgu sekundāro likumdošanu, jo īpaši direktīvām, un uz nozīmīgākajām Eiropas Kopienas Tiesas (EKT) lietām. Pie tam, atšķirībā no oriģinālizdevuma, grāmatas tulkojums ir papildināts ar jaunāko EKT praksi.

Grāmatas pielikumā ir dots darbā analizēto ES tiesību aktu un EKT lietu uzskaitījums, norādot to publikāciju oficiālajos ES izdevumos.

Autori šo darbu ir adresējuši visiem tiem “vecajās” un “jaunajās” ES dalībvalstīs, kuri vēlas saprast, kas ir ES tiesības. Īpaši noderīga tā būs jurisprudences studentiem, kā arī praktizējošiem juristiem, kuru darbs tuvā nākotnē būs saistīts ar ES tiesību piemērošanu. Tā būs arī nozīmīgs papildinājums latviešu juridiskās terminoloģijas attīstībai.