Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas

152 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Krājumā apkopotas būtiskākās Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas atklātās atziņas.

Rietumu kultūrtelpu, kurai pieder Latvija, raksturo tādi principi kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un šajos principos balstās mūsu Satversme. Taču Latvijas vēsturi veido ne tikai demokrāti­jas periods. Mūsu valsts ir pārdzīvojusi gan autoritārismu, gan totalitārismu un atkal atguvusi savu demokrātisko Satversmi 1990. gadā. Satversmes saturs ir plašs, un tās jēga – dziļa.

Satversmes tiesas kompetencē ir vērtēt, vai tiesību norma atbilst Satvers­mei. Īstenojot savu kompetenci, Satversmes tiesa interpretē Satversmi.

“...vē­rojot, kā šobrīd ikdienā izmantojam savas valsts pamatlikumu, ir nācies atzīt, ka līdz Satversmes satura pilnīgai noskaidrošanai un Satversmes de­mokrātiskā tiesiskā gara patiesai pieņemšanai Latvijas tautai vienmēr ir bijis vēl kāds ceļa gabals ejams,” krājuma priekšvārdā atzīst Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof. Ph.D. Ineta Ziemele. “Lai palīdzētu šajā ceļojumā, kas kopumā veicina pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos, Satversmes tiesa sniedz lasītājam vienu no atbalsta līdzekļiem – Satversmes tiesas atziņas par Sat­versmes pantiem.”

Krājumu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu kon­kursiem “Mana Satversme” un “Manas pamattiesības Satversmē”.

Izdevuma mērķis - palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot cilvēku ar valsts pamatlikumu.

Greznais sējums būs vērtīgs papildinājums ikvienam grāmatu plauktam.