TNA Birojs

Mūsu Birojs

Rekvizīti grāmatu pasūtīšanai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”

Baldones iela 1B, Rīga, LV - 1007

Reģistrācijas Nr. 40003334410

PVN Nr. LV40003334410

Banka: AS SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV08UNLA0050013897897

Kontaktpersonas

Grāmatu izdošanas jautājumi

Lolita Peka
Tiesiskās informācijas un izdevejdarbības daļas vadītāja
Signe Terihovas
Juriste

Grāmatu iegāde un izplatīšana

Linda Logina, Maija Rutka
Pārdošanas speciālistes

Tiesiskās informācijas sniegšana

Signe Terihova
Juriste