Civilprocess

Konstantīns Čakste

175 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 7.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šajā grāmatā ir apkopotas Latvijas Universitātes docenta Konstantīna Čakstes no 1937. līdz 1940.gadam sarakstītās un iepriekš nekad nepublicētās 50 lekcijas, kas saglabājušās uz rakstāmmašīnas pārrakstītā veidā.

 Ar pietāti izturoties pret autora darbiem, kā arī valodas mantojumu, grāmatā apzināti saglabāts autora izteiksmes veids un 20. gs. 30.gadiem raksturīgās latviešu valodas īpatnības. Tāpat iespēju robežās saglabāti arī autora lietotie saīsinājumi, ja vien tie netraucē teksta uztveršanu.

Grāmatā ievietotajās lekcijās izdarīti nelieli pareizrakstības un stila uzlabojumi atbilstoši mūsdienu literārajai latviešu valodai. Novērstas arī tehniskās ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas autora tekstā.