Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009

976 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 9.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2010
ISBN Nr. 978-9984-790-82-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

VAS „Tiesu namu aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu piedāvā kārtējo Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumu apkopojumu. Atšķirībā no iepriekšējo gadu prakses, kad nolēmumu apkopojumi tika veidoti katram Senāta departamentam atsevišķi, šogad esam atgriezušies pie nolēmumu publicēšanas sākotnējās formas, kāda tā bija 1996.gadā, proti, visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – 2009.gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi tiek publicēti vienā krājumā.

Latvijas tiesu nolēmumi, tostarp Senāta nolēmumi kļūst arvien pieejamāki interneta vidē, kas plašam personu lokam ļauj iepazīties ar tiesu praksi daudz operatīvāk un lielākā apjomā. Taču vismaz pašlaik internets un citas elektroniskās datu bāzes nemazina tiesas nolēmumu apkopojumi nozīmi drukātos izdevumos.

Iesaistot šajā darbā senatorus un citus juristus, publicēšanai krājumos tiek atlasīti tie nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. Tāpēc jāuzsver, ka visas krājumos publicētajos Senāta departamentu nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra – Latvijas tiesību sistēmā atzīts un tiesību interpretācijā un piemērošanā izmantojams tiesību palīgavots.

Veidojot šo krājumu, publicējamo nolēmumu atlase bija jo īpaši rūpīga, jo bija jāņem vērā ne tikai ierobežotais izdevuma apjoms, bet arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam. Visu trīs Senāta departamentu nolēmumu izlases publicēšana vienā krājumā palīdzēs lasītājiem gūt ieskatu Senāta darbā kopumā, salīdzināt katra departamenta tiesu praksi, kā arī novērtēt tiesu prakses attīstība visās tiesību jomās.

Grāmatas struktūra:
Grāmatu veido 4 nosacītas daļas ar atšķirīgu lappušu numerāciju katrā. Grāmatas ievaddaļā (lappušu numerācija ar romiešu cipariem) publicēts LR Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča priekšvārds visam krājumam un vēl trīs priekšvārdi – atsevišķi katrai Senāta departamenta nolēmumu daļai.

Katru Senāta departamenta nolēmumu daļu nosacīti var uzskatīt par atsevišķu grāmatu, kurai ir arī katrai sava lappušu numerācija. Lai lasītājam būtu vieglāk orientēties, katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Senāta departamentu: ar burtu „A” apzīmētas tās lappusēs, kurās publicēti Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi; ar burtu „C” – Senāta Civillietu departamenta nolēmumi; ar burtu „K” – Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija daļas sākumā. Tāpat katrai daļai atsevišķi ir izveidoti vairāki rādītāji, kuri pēc dažādiem kritērijiem palīdzēs krājumā atrast interesējošo nolēmumu vai tiesas atziņu.