Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015

912 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2016
ISBN Nr. 978-9934-508-40-0
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

VAS „Tiesu namu aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu piedāvā divdesmito Augstākās tiesas nozīmīgāko spriedumu un lēmumu apkopojumu. Vienlaikus šis ir jau otrais krājums kopš kasācijas instance zaudējusi Senāta nosaukumu, tomēr vēl neatmetot cerību, ka tas kādreiz tiks atjaunots (likumprojekts par attiecīgiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” (Nr.431/Lp12) Saeimā tiek skatīts kopš 15.11.2015.).

Šim krājumam atlasīti judikatūras attīstībai visnozīmīgākie 75 nolēmumi – 25 nolēmumi no katra departamenta 2015.gadā izskatītajām lietām. Vienam spriedumam administratīvajā lietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lieta Nr.SKA-102/2015).

Trīs publicētie nolēmumi maina iepriekšējo judikatūru (nolēmumi lietā Nr.SKA-86/2015, Nr.SKA-119/2015 un Nr.SKK-389/2015).

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas tiesneši un citi juristi.

Grāmatu veido 3 daļas – katram Augstākās tiesas departamentam sava – ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Augstākās tiesas departamentu: A – Adminis¬tratīvo lietu departaments, C – Civillietu departaments, K – Krimināllietu departaments.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija (latviešu un angļu valodā). Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem ir sagatavotas judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Krājumā publicētie Augstākās tiesas nolēmumi nav uzskatāmi par precīziem spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī iemesla dēļ krājumā publicētie nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē pieejamā satura.