Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2010

1165 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 15.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2012
ISBN Nr. 978-9984-790-95-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Latvijas Republikas Augstākā tiesa sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra" piedāvā kārtējo Augstākās tiesas Senāta nolēmumu apkopojumu.

Tāpat kā iepriekšējā izdevumā arī šajā krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – 2010.gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi. Tas palīdzēs lasītājiem gūt ieskatu Senāta darbā kopumā, salīdzināt katra departamenta tiesu praksi, kā arī novērtēt tiesu prakses attīstību visās tiesību jomās.

Krājumā veidošanā piedalījušies paši senatori un citi Augstākās tiesas juristi, atlasot tos nolēmumus, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai.

Visos krājumā publicētajos Senāta departamentu nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra – Latvijas tiesību sistēmā atzīts un tiesību interpretācijā un piemērošanā izmantojams tiesību palīgavots.

Grāmatas struktūra
Grāmatu veido 4 nosacītas daļas ar atšķirīgu lappušu numerāciju katrā.
Grāmatas ievaddaļā (lappušu numerācija ar romiešu cipariem) publicēti trīs priekšvārdi – atsevišķi katrai Senāta departamenta nolēmumu daļai. Tajos dots vispārējs pārskats par katra departamenta darbu 2010.gadā un norādīts uz konkrētu lietu izskatīšanas laikā aktualizētiem jautājumiem, kuri ir svarīgi gan tiesai, gan sabiedrībai taisnīgas tiesas nodrošināšanai.

Katru Senāta departamenta nolēmumu daļu nosacīti var uzskatīt par atsevišķu grāmatu, kurai ir arī katrai sava lappušu numerācija. Lai lasītājam būtu vieglāk orientēties, katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Senāta departamentu: ar burtu "A" apzīmētas tās lappuses, kurās publicēti Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi; ar burtu "C" – Senāta Civillietu departamenta nolēmumi; ar burtu "K" – Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija daļas sākumā. Tāpat katrai daļai atsevišķi ir izveidoti vairāki rādītāji, kuri pēc dažādiem kritērijiem palīdzēs krājumā atrast interesējošo nolēmumu vai tiesas atziņu.