Grāmatu realizācija

Citu izdevēju grāmatu realizācija

Tiesu namu aģentūra pieņem realizācijai citu izdevēju juridisko literatūru, pārdodot to:

  • TNA e-grāmatnīcā;
  • TNA grāmatu tirdzniecības vietā (Baldones iela 1B);
  • Vairumtirdzniecībā.

Par iespēju realizēt juridisko literatūru TNA pārdošanas vietās interesēties pie mūsu pārdošanas speciālistiem pa tālruņiem 67804758, 29564588 un 67804742 vai pa e-pastu: gramatas@tna.lv

Vairumtirdzniecība

Ja jūs vēlaties iegādāties grāmatas tālākpārdošanai (realizācijai mazumtirdzniecībās vietās), tad jums jānoslēdz komisijas līgums, iepriekš sazinoties ar TNA grāmatu pārdošanas speciālistiem pa tālruņiem 67804758, 29564588 un 67804742 vai pa e-pastu: gramatas@tna.lv

Izbraukuma tirdzniecība

TNA organizē juridiskās literatūras izbraukuma tirdzniecību dažādos juristu pasākumos, kā arī juridiskajās mācību iestādēs. Jūs varat pieteikt juridiskās literatūras izbraukuma tirdzniecību Jūsu plānotajam pasākumam vai studiju procesa nodrošināšanai pa tālr. 67804742 un 67804758 vai pa e-pastu: gramatas@tna.lv