Latvijas valsts apbalvojumi: vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums

Sintija Stipre

376 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 53.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs S.Stipre
Izdošanas gads 2022
ISBN Nr. 978-9934-23-655-6
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Autore par monogrāfiju:  https://www.youtube.com/watch?v=8ppoW7T39aI

Monogrāfija tapusi uz promocijas darba "Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums" bāzes, kuru aizstāvot, autore 2014.gadā ieguva Dr. iur. grādu.

Šis ir pirmais zinātniskais pētījums Latvijas pastāvēšanas vēsturē par Latvijas valsts apbalvojumu sistēmu un tās tiesisko regulējumu. Monogrāfijā pētīta apbalvojumu būtība un vēsturiskā izcelsme no senajiem laikiem līdz mūsdienām, Latvijas valsts apbalvojumu dibināšana un atjaunošana. Atsevišķa nodaļa veltīta Eiropas Savienības valstīs dibinātajiem valsts apbalvojumiem. Autore izstrādājusi valsts apbalvojumu klasifikāciju un zinātnisko teoriju par apbalvojumu sociāli psiholoģisko lomu sabiedrībā.

Monogrāfijā apskatīti arī valsts vadītāja dibinātie personiskie apbalvojumi un tā saucamo protokolāro ordeņu loma diplomātisko attiecibu veidošanā. Analizētas Latvijas Valsts prezidenta tiesības uz valsts augstākajiem apbalvojumiem, stājoties amatā, kā ari Igaunijas un Lietuvas judikatūra valsts apbalvojumu lietās. Autore sniegusi priekšlikumus apbalvojumu sistēmas un normatīvi tiesiskās bāzes pilnveidošanai.

Izdevums bagātīgi ilustrēts ar krāsainiem attēliem, un tajā atspoguļoti līdz šim nezināmi fakti par maz pētīto Latvijas vēstures jomu. Šī monogrāfija būs saistoša lasāmviela ikvienam interesentam, kurš vēlas gūt padziļinātu ieskatu Latvijas valsts apbalvojumu sistēmā un tiesiskajā regulējumā mūsdienās.