Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna

Egons Rusanovs, Signe Skutele

128 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 15.60

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Rusanovs & Partneri ZAB, SIA
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-9006-3-1
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs un Mg. iur. Signe Skutele jaunajā grāmatā «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» piedāvā lasītājiem ieskatu amerikāņu tiesību zinātnieka Herberta Pakera kriminālprocesuālajos uzskatos.

1964.gadā H.Pakers publicēja savu slaveno darbu «Divi kriminālprocesa modeļi» (oriģ. – Two Models of Criminal Process), kurā aprakstīja divus kriminālprocesa modeļus – 1) noziedzības kontroles modeli un 2) pienācīgā procesa modeli.

Lai arī H.Pakers analizēja pērnā gadsimta vidus problēmas tiesvedībās ASV, viņa publikācija joprojām ir nopietns studiju avots pasaules universitātēs. Iespējams, viņa atziņas būtu lieti noderējušas arī likumdevējam Latvijā pēc neatkarības atgūšanas 1990.–1991.gadā. Turklāt, autoru ieskatā, H. Pakera divu kriminālprocesa modeļu koncepcija ir aktuāla arī mūsdienu Latvijas kriminālprocesa virzības analīzē. Tādēļ šī grāmata varētu ieinteresēt ne tikai tiesību zinātnes studentus, teorētiķus un praktiķus, bet arī politiķus.

Kā norādījusi grāmatas «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» priekšvārda autore, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Ārija Meikališa: «Pētījums ir noderīgs jebkuram, kas interesējas par kriminālprocesa tiesībām, jebkuram, kas lemj un virza jautājumus par kriminālprocesa pilnveidi. Tāpat šī grāmata būs noderīga padziļinātai kriminālprocesa tiesību apguvei augstskolās. Šis pētījums nenoliedzami sniegs iespēju plašam interesentu lokam paskatīties uz kriminālprocesu ne tikai kā ikdienišķu procesuālu norisi, bet zinātniski analizējamu būtisku tiesisku fenomenu. Tāpat šī grāmata var radīt impulsu jauniem izaicinājumiem, lai aizdomātos par jautājumu – kurp ved mūsu kriminālprocess.»

Savukārt grāmatas priekšvārda autore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga ieteiktu lasīt grāmatu ne tikai, «lai izglītotos par citu zemju tiesību zinātnieku domām, bet arī vēl kādas šīs grāmatas «pievienotās vērtības» dēļ. Laiku pa laikam starp rindiņām, kas satur H.Pakera uzskatu apskatu, autori mēģinājuši sasaistīt divus it kā atšķirīgus laika posmus, kurus šķir nedaudz vairāk kā 50 gadi, divas valstis, kas pārstāv dažādus t.s. tiesību lokus, Pakera uzskatus un Latvijas kriminālprocesā notiekošo. Pati ar interesi iepazinos ar H.Pakera teorētiskajiem uzskatiem, tāpat arī ar autoru vērtējumu Latvijā notiekošajam. Dažviet autoriem piekritu, dažviet tik kategoriska nebūtu. Katrā ziņā – šī grāmata ir vērtīgs domāt rosinātājs.»