Medicīnas tiesības

Santa Ašnevica-Slokenberga, Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis, Laura Šāberte, Olita Staņislavska, Liene Elizabete Tauriņa, Rinalds Muciņš, Diāna Šlisere

800 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 13.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2015
ISBN Nr. 978-9934-508-27-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena! 

Tiesu namu aģentūra nodod lasītājiem autoru kolektīva zinātniskās redaktores S.Ašnevicas-Slokenbergas vadībā sagatavoto grāmatu “Medicīnas tiesības”.

Grāmatas aktualitāti raksturo tas, ka Medicīnas tiesības kā relatīvi jauna tiesību apakšnozare ieņem aizvien nozīmīgāku vietu mūsu globalizācijas laikmetā. Kā secinājuši grāmatas autori, veselības aprūpes sfēras un pacientu tiesību un pienākumu regulējums Latvijā nav pietiekami sakārtots. Tāpēc šis izdevums palīdzēs labāk orientēties dažādos ar medicīnu saistītos juridiskajos aspektos.

Grāmatas 11 nodaļās aplūkoti dažādi ar medicīnas tiesībām saistīti jautājumi, ieskaitot transplantācijas regulējumu un specifisko jautājumu par ārstniecību cilvēka dzīves nogalē.

Jaunajā grāmatā atrodama izvērsta tiesisko aktu analīze, plašs gan Latvijas, gan ārvalstu  judikatūras un izmantoto avotu apkopojums.

Izdevums būs labs palīgs gan topošajiem, gan jau praktizējošiem juristiem, ārstniecības personālam, veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem un jebkuram interesantam.