Kopā € 25.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra nodod lasītājiem autoru kolektīva zinātniskās redaktores S.Ašnevicas-Slokenbergas vadībā sagatavoto grāmatu “Medicīnas tiesības”.

Grāmatas aktualitāti raksturo tas, ka Medicīnas tiesības kā relatīvi jauna tiesību apakšnozare ieņem aizvien nozīmīgāku vietu mūsu globalizācijas laikmetā. Kā secinājuši grāmatas autori, veselības aprūpes sfēras un pacientu tiesību un pienākumu regulējums Latvijā nav pietiekami sakārtots. Tāpēc šis izdevums palīdzēs labāk orientēties dažādos ar medicīnu saistītos juridiskajos aspektos.

Grāmatas 11 nodaļās aplūkoti dažādi ar medicīnas tiesībām saistīti jautājumi, ieskaitot transplantācijas regulējumu un specifisko jautājumu par ārstniecību cilvēka dzīves nogalē.

Jaunajā grāmatā atrodama izvērsta tiesisko aktu analīze, plašs gan Latvijas, gan ārvalstu  judikatūras un izmantoto avotu apkopojums.

Izdevums būs labs palīgs gan topošajiem, gan jau praktizējošiem juristiem, ārstniecības personālam, veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem un jebkuram interesantam.