Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā

Uldis Krastiņš

208 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 18.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-508-91-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatā Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā pieredzējušais tiesību zinātnieks un vairāku grāmatu autors krimināltiesībās Uldis Krastiņš apkopojis vienā izdevumā Augstākās tiesas plēnuma lēmumus krimināltiesību jautājumos. 

Tā kā minētie plēnuma lēmumi tapuši citā Latvijas vēsturiskā attīstības posmā, tad U.Krastiņš par lēmumos aplūkotajiem jautājumiem sniedzis savus, mūsdienu tiesu prakses nostādnēm atbilstošus komentārus. 

Grāmatā ievietotie plēnuma lēmumi nav uzlūkojami tikai kā vēsturiskas liecības par toreizējo tiesu praksi. U.Krastiņš uzsver, ka šajos lēmumos aplūkotā krimināllikumu normu interpretācija tikusi pārmantota un nostiprināta vēlāk pieņemtajos Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumos, tiesu prakses apkopojumos, Senāta nolēmumos, Krimināllikuma komentāros, mācību grāmatās un publikācijās. Piemēram, par Augstākās tiesas plēnumu darbības pēctecību Latvijas krimināllikumu normu piemērošanu tiesu praksē var uzskatāmi pārliecināties, iepazīstoties ar tiem plēnuma lēmumiem, kas pieņemti tūlīt pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un atrodami šajā izdevumā.

Vispusīgākam ieskatam grāmatā dots arī Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta tiesu prakses apkopojumu saraksts atsevišķās krimināllietu kategorijās, plēnuma spēku zaudējušo lēmumu krimināllietās saraksts, to plēnuma lēmumu uzskaitījums, ar kuriem grozīti iepriekš pieņemtie lēmumi, kā arī norādīti plēnuma lēmumi, kuru spēkā esamība ierobežota ar vēlākajiem plēnuma lēmumiem.

Grāmata galvenokārt būs noderīga tiesnešiem, tiesību zinātniekiem, studentiem, kā arī ikvienam, kuram ir interese izsekot Augstākās tiesas plēnuma darbības pēctecībai, kas atspoguļojusies Latvijas krimināltiesību normu piemērošanā tiesu praksē.