Kopā € 7.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Piedāvājam Getingenes universitātes profesora socioloģijā Matiasa Kēniga (Matthias Koenig) grāmatas „Cilvēktiesības“ izdevumu latviešu valodā.Izdevums tapis pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājas prof. Sanitas Osipovas iniciatīvas ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) Bonnā un Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu.

Grāmatas mērķis ir plašākai sabiedrībai padarīt pieejamu specializētu pētījumu par cilvēktiesībām, kurā skaidrota cilvēktiesību nozīme modernajā sabiedrībā sociālo zinātņu skatījumā. Kā savā priekšvārdā izdevumam latviešu valodā uzsver grāmatas autors, cilvēktiesības pašlaik ir konjunktūras augstākajā punktā. „Dzelzs priekškara” krišana iezīmēja jaunu fāzi cilvēktiesību tiesiskajā un politiskajā īstenošanā. Jaunais Eiropas cilvēktiesību režīms jūtami ietekmējis tiesību attīstību ne tikai postsociālisma valstīs, bet arī „vecajās” demokrātijās.

Līdz šim pētījumos par cilvēktiesībām dominēja starptautisko tiesību un politiskās filozofijas disciplīnu radītās koncepcijas. Savukārt šī grāmata piedāvā nedaudz citu – sociālo zinātņu skatījumu uz cilvēktiesībām. Pētījums atspoguļo etnoloģijas, socioloģijas un politikas zinātnes vērtējumu par cilvēktiesību rašanos un attīstību, to saturu, izpratnes un piemērošanas problēmām.

Grāmatas pielikumā publicēts ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas teksts latviešu valodā, kā arī glosārijs – pētījumā izmantoto svarīgāko jēdzienu skaidrojums.

Grāmata galvenokārt paredzēta jurisprudences studentiem, apgūstot cilvēktiesību un tiesību socioloģijas kursu, taču tā būs noderīga jebkuram juristam vai citiem interesentiem, kuru praktiskā darbība saistīta ar cilvēktiesību normu piemērošanu.