Fiziskas personas maksātnespējas process

Gaidis Bērziņš

416 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 25.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-508-65-3
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra izdevusi zvērināta advokāta, LU Juridiskās fakultātes Civiltiesību katedras lektora un 12. Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa sarakstīto grāmatu, kas veltīta vienam no maksātnespējas procesiem – fizisko personu maksātnespēja un ar tā piemērošanu saistītiem jautājumiem.

Dažādu apstākļu dēļ arī ikviena labticīga persona var nonākt situācijā, kad viņa vairs nespēj pildīt savas uzņemtās saistības, piemēram, zaudējot darbu vai citu ienākumu avotu. Finansiālās grūtībās nonākuša indivīda iespējami ātrāka atgriešana civiltiesiskajā apritē ir visas sabiedrības interesēs. Viens no risinājumiem ir fiziskās personas maksātnespējas process, kas dod iespēju parādnieku daļēji atbrīvot no neizpildītajām saistībām, vienlaikus aizsargājot arī kreditoru intereses. Taču valsts piedāvātais regulējums maksātspējas atgūšanai paredz parādniekam arī virkni pienākumu, no kuru izpildes atkarīgs, vai un cik lielā apmērā parādnieka neizpildītās saistības tiks dzēstas.

Vienkāršā un saprotamā valodā ikvienam interesentam tiek dota iespēja gūt izpratni par dažādiem ar fiziskās personas maksātnespējas procesu saistītiem tiesību jautājumiem.

Grāmatas galvenais uzdevums ir iepazīstināt lasītājus ar fiziskās personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, kā arī tā piemērošanas praksi Latvijā. Vienlaikus tajā būs atrodama vērtīga informācija par moderno maksātnespējas tiesību vēsturi un attīstību, kā arī pārrobežu maksātnespējas procesa īpatnībām.

Grāmatā atrodams arī dažādu maksātnespējas pazīmju raksturojums un ar maksātnespējas procesu saistītu terminu skaidrojums. Tā dod ieskatu atsevišķās procedūrās, ar kurām maksātnespējas procesa ietvaros nākas saskarties gan parādniekam, gan viņa kreditoriem, palīdzot izprast arī maksātnespējas procesā piemērojamos principus. Plašo informatīvo materiālu papildina procesuālo dokumentu un tiesu prakses piemēri.

Grāmatas autors ilgstoši līdzdarbojies maksātnespējas jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādē, gan būdams tieslietu ministra amatā, gan kā Saeimas deputāts. Līdz ar to grāmatā apkopotie autora atzinumi un viedokļi palīdzēs izprast arī likumdevēja mērķi, pieņemot attiecīgo tiesisko regulējumu.

Grāmata galvenokārt paredzēta tiesību zinātņu studentiem kā mācību palīgavots, apgūstot studiju kursu “Bankrota tiesības”. Taču tā būs noderīga ikvienam, kurš vēlas rast skaidrību par finansiālās grūtībās nonākušās fiziskās personas un viņas kreditoru tiesībām un pienākumiem, maksātnespējas pazīmēm un atsevišķām proceduārām maksātnespējas procesa ietvaros.

Grāmatas pielikumā atrodama Maksātnespējas likuma teksta aktuāla redakcija (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 05.11.2018.), fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai būtiskākās Civilprocesa likuma normas (30.7, 46.1 un 46.2 nodaļa), kā arī ES Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām pilns teksts.