Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā

Irēna Liepiņa

288 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.95

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-508-90-5
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Autore Irēna Liepiņa grāmatā Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā visaptverošā veidā aplūkojusi Latvijā ļoti būtisku un vajadzīgu tēmu – darbinieku aizsardzību gadījumos, kad uzņēmumu, kurā persona nodarbināta, iegūst cits, jauns darba devējs.

Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka arī tas, ka līdzšinējā praksē uzņēmuma pārejas gadījumos uzmanība tikusi vairāk pievērsta ekonomiskiem un komerctiesiskiem aspektiem, mazāk darbinieku tiesiskajai aizsardzībai.

Grāmatu veido četras nodaļas. Tajās izsmeļoši aplūkoti uzņēmuma pārejas vispārīgie jautājumi, darbinieku aizsardzības pamatnostādnes un to īstenošana, kā arī sniegti priekšlikumi darbinieku aizsardzības piilnveidošanai. Būtiskākais tēmu izklāstā apkopots kopsavilkumā. Darbā daudz izmantotas un analizētas gan Latvijas, gan ārvalstu teorētiskās un prakses atziņas, tās bagātīgi ilustrējot ar piemēriem no tiesu prakses. Grāmatas beigās dots plašs izmantoto avotu saraksts.

Autores pētījuma rezultātā sniegtie ieteikumi un konkrēti priekšlikumi var tikt izmantoti turpmāk Latvijas likumdošanā, lai pilnveidotu darbinieku tiesiskās aizsardzības regulējumu uzņēmuma pārejas gadījumā.

Grāmata Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā būs vērtīgs izziņas avots gan esošajiem, gan topošajiem juristiem, kā arī ikvienam, kuram var nākties sastapties ar darbinieku aizsardzības jautājumiem uzņēmuma pārejas apstākļos.