Apdrošināšanas tiesības

Jeļena Alfejeva

173 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 12.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2017
ISBN Nr. 978-9934-543-11-1
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatas autore Dr. iur., zvērināta advokāte Jeļena Alfejeva ir pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē un Biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē. No 2007. līdz 2013. gadam bijusi arī ir Latvijas Apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece.

Grāmatas mērķis ir atklāt apdrošināšanas būtību un visus tās civiltiesiskos institūtus Latvijas tiesībās un novērtēt to kontekstā ar eso­šo ekonomisko situāciju. Tajā ietverts vispusīgs pētījums par apdrošināšanas attiecību īpašo lomu jebkuras valsts veiksmīgas sociālas, ekonomiskas un tiesiskas sistēmas nodrošināšanai, kā arī analizēti apdrošināšanas pakalpojuma kā specifiska komercdarbības veida tiesiskie aspekti.

Pētījuma, izmantoti Latvijas un pasaules zinātnieku darbi saistībā ar apdrošināšanu, Latvijas normatīvie tiesību akti, kas regulē apdrošināšanas attiecības, un Latvijas tiesu prakse. Izmantoti arī nepub­licēti Latvijā strādājošo apdrošinātāju un Latvijas Transportlīdzekļu ap­drošinātāju biroja materiāli, zinātniskās publikācijās aprakstītais saistībā ar apdrošināšanu, autores personīgā pieredze darbā ar apdrošinātājiem, kā arī statistikas dati no dažādiem avotiem.

Pētījuma izmantotas arī atziņas no autores 2012.gadā aizstāvē­tā promocijas darba "Apdrošināšanas krāpšanas krimināltiesiskie un kriminoloģiskie aspekti".

Grāmata galvenokārt paredzēta kā mācību palīglīdzeklis apdrošināšanas tiesību apguvei, bet būs noderīga arī praksē apdrošināšanas attiecību dalībnieku tiesību un pienākumu, kā arī tos regulējošo tiesību normu labākai izpratnei.