Tiesu prakse civillietās. II grāmata

Viktors Tihonovs

289 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 16.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2013
ISBN Nr. 978-9934-508-07-3
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

! Šo grāmatu ar vāka defektu - ierobežotā skaitā, iespējams iegādāties TNA birojā par pazeminātu cenu (14,40 EUR). Tālr.:67804742; 67804758.

Jaunā grāmata „Tiesu prakse civillietās. II grāmata”, ko laidusi klajā Tiesu namu aģentūra, ir autora, praktizējoša advokāta Viktora Tihonova aizsāktās tiesu prakses civillietās analīzes turpinājums.

Līdzās tiesu prakses apskatam un analīzei autors sniedz arī padziļinātu teorētisku pētījumu konkrētās, tiesā izskatītajās lietās.

Grāmatā lasītājs atradīs uzskatāmus materiālus par strīdu izšķiršanu servitūtu jomā, gūs ieskatu par īpašuma iegūšanu un īpašuma iegūšanas aprobežojumiem. Savukārt attiecībā uz parādzīmēm grāmatā akcentēta saistību izpildes neizbēgamība, neskatoties uz mēģinājumiem saistību apsolījumu saistīt ar aizdevumu vai kādu citu darījuma veidu.

Grāmata būs noderīga juristiem gan teorētisku atziņu gūšanā, gan civiltiesisko normu praktiskā piemērošanā. Turklāt apskatāmo civiltiesisko strīdu aktualitātes dēļ tā var radīt interesi arī daudz plašākam lasītāju lokam.