Latvijas Republikas Satversmes 105.pants: Tiesības uz īpašumu. Satversmes tiesas judikatūra

152 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 23.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šī ir jau trešā publikācija Satversmes tiesas izdotajā grāmatžurnālu sērijā, un līdz ar to pašlaik ir apkopota judikatūra par Satversmes 91., 92. un 105. pantu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš grāmatžurnāla priekšvārdā uzsvēra, ka tieši sabiedrības informēšana par ikviena tās locekļa pamattiesībām un to aizsardzības instrumentiem, skaidrojot Satversmes tiesas sniegto konkrēto Satversmes pantu tvērumu un to piemērošanu, ir galvenais mērķis, kura dēļ Satversmes tiesa apkopo tiesas atziņas par katru no Satversmes VIII nodaļas pantiem.

Šis grāmatžurnāls uzskatāms par apjomīgāko Satversmes tiesas atziņu krājumu Satversmes 105. panta izzināšanai – tajā iekļautas atziņas no 102 nolēmumiem. Grāmatžurnāls palīdzēs lasītājiem noskaidrot, kādos gadījumos personai ir ar Satversmes 105. pantu aizsargājamas tiesības uz īpašumu un kas jāievēro tad, ja šīs tiesības tiek ierobežotas. Tāpat grāmatžurnāls atklāj metodi, ar kuru tiek pārbaudīts, vai tiesību norma, kas paredz īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, atbilst Satversmes 105. panta ceturtajam teikumam. Tādējādi tas būs noderīgs gan personām, kas vēlas aizstāvēt tām Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības, gan tiesību politikas veidotājiem.

Grāmatžurnālu sagatavojuši Satversmes tiesas padomnieki Kristaps Tamužs, Baiba Bakmane, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Uldis Krastiņš, Aleksandrs Potaičuks un Daina Celma. Izmantoto nolēmumu rādītāju sastādījusi Satversmes tiesas konsultante Konstance Rute Krieviņa.