Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem

Valentija Liholaja

352 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 24.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2019
ISBN Nr. 978-9934-508-75-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Jaunajā grāmatā “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem” pazīstamā krimināltiesību speciāliste, Latvijas Universitātes profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja turpina pētīt un analizēt autores iepriekšējos darbos daudzkārt aplūkoto tēmu – noziedzīgi nodarījumi.

Šajā darbā autore tuvāk pievērsusies svarīgajiem un aktuālajiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumiem. Darbā izmantota jaunākā Latvijas tiesu prakse, galvenokārt 2017.–2019. gada dažādu tiesu nolēmumi. Svarīgi, ka atlasīti un analizēti tie nolēmumi, kuros kvalifikācijas jautājumi to sarežģītības dēļ radījuši un arī nākotnē var radīt problēmas. Tāpēc autore šo darbu arī nodēvējusi par palīglīdzekli krimināltiesību normu piemērotājiem.

Grāmatā publicēti izvilkumi no konkrētiem tiesas nolēmumiem. Pēc katra no tiem seko krimināltiesību teorijā un judikatūras atziņās balstīta analīze un secinājumi, norādīts uz kļūdām un nepilnībām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā.

Grāmatas beigās ievietots literatūras saraksts, kā arī ļoti plašs izmantoto tiesas nolēmumu uzskaitījums.

Ļoti noderīga grāmata būs ikvienam krimināltiesību normu piemērotājam gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Tāpat tā būs labs palīgs studentiem krimināltiesību apguvē.