Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. I un II daļa

Valentija Liholaja

Kopā € 43.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Pirkt gramatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno V.Liholajas grāmatas "Noziedzīgu nodarījumu kvalifikacija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem" I  un II daļu.

Kā liecina abu grāmatu vienādais nosaukums “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem”, ilggadējā krimināltiesību pētniece, Latvijas Universitātes profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja abos šajos darbos pievērsusies noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas izvērtēšanai Latvijas tiesās izskatītajās krimināllietās.

Ja pirmajā grāmatā autore aplūkojusi tādus jautājumus kā noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jēdziens, pieskārusies ar personas dzīvību un veselību, personas brīvību, tikumību un dzimumneaizskaramību, ar īpašumu saistītajiem jautājumiem, kā arī aplūkojusi valsts institūciju dienestā izdarītos noziedzīgos nodarījumus, huligānismu, tad grāmatas otrajā, jaunākajā izdevumā autore turpina analizēt jau citu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumus. Tie ir noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā, noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību, kā arī pret pārvaldības kārtību un jurisdikciju.

Zīmīgi, ka abās grāmatās analīzei izvēlēti tie nolēmumi, kuros kvalifikācijas jautājumi to sarežģītības dēļ radījuši un arī nākotnē var radīt problēmas.

Grāmatās publicēti izvilkumi no konkrētiem tiesas nolēmumiem. Pēc katra no tiem seko krimināltiesību teorijā un judikatūras atziņās balstīta analīze un secinājumi, norādīts uz kļūdām un nepilnībām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā.

Grāmatu beigās ievietots literatūras saraksts, kā arī plašs izmantoto tiesas nolēmumu uzskaitījums.

Šo grāmatu galveno adresātu autore jau norādījusi nosaukumā – palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājam. To varēs izmantot gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Tāpat tā būs labs palīgs studentiem mācību vielas krimināltiesībās apguvē.