Apdrošināšanas līgums

Dana Rone

288 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 26.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesību zinātņu doktores Danas Rones grāmata “Apdrošināšnanas līgums” sniedz plašu ieskatu par līdz šim maz pētītu jomu.

Autore savu pētījumu aplūkojamajā jautājumā detalizēti izklāstījusi grāmatas deviņās nodaļās.

Tūlīt aiz vispārīgiem ievadvārdiem sākumā seko apdrošināšanas līgumtiesību normatīvā regulējuma analīze. Tālāk autore pievēršas tādiem nozīmīgiem apdrošināšanas jautājumiem kā apdrošināšanas līguma jēdziens, subjekti un sastāvdaļas, apdrošināšanas principi, veidi, apdrošināšanas līguma noslēgšana un izbeigšana, civiltiesiskās sankcijas apdrošināšanas līgumtiesiskajās attiecībās, apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, izņēmumi apdrošināšanas līgumos, kā arī apdrošināšanas strīdu risināšana.

Pētījums balstīts  uz nacionālo un startautisko tiesību aktu analīzi, zinātnieku atzinumiem, Eiropas Savienības Tiesas un Latvijas tiesu nolēmumu izpēti.

Zīmīgi, ka autore ne tikai analizē minētos jautājumus, bet sniedz jaunas, dziļas analīzes rezultātā tapušas atziņas un ieteikumus, kas iezīmē nepieciešamību aktualizēt šos jautājumus tālākās diskusijās, gan pilnveidojot apdrošināšanas līguma tiesisko regulējumu, gan interpretējot tiesību aktus tiesu praksē.  

Savā darbā D. Rone izmantojusi  tādas kvalitatīvas pētniecības metodes kā salīdzinošā, vēsturiskā, sociālā, analītiskā, lingvistiskā, datu analīze un citas. Izmantoti daudzi dažādi avoti, tiesu prakses materiāli.

D. Rones monogrāfijai ir būtiska gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Tāpēc grāmata var ieinteresēt daudzus: studentus, zinātniekus, praktiķus, arī ikvienu, kurš saskāries ar apdrošināšanas jautājumiem.