Cilvēktiesības
€ 7.90
Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā
€ 16.25