Rakstu krājums. 2010.-2020.

Vladimirs Terehovičs, Elita Nīmande

464 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs V.Terehovičs
Izdošanas gads 2020
ISBN Nr. 978-9934-8011-8-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Lasītājiem piedāvātajā darbā atspoguļota autoru radošās darbības gaita tiesību
zinātnes jomā laika posmā 2010.-2020.g. Autoru raksti ir zinātnisko pētījumu rezultāti
par dažādām kriminālistikas teorijas, krimināltiesību piemērošanas, tiesu ekspertīžu
problēmām un citiem jautājumiem. Autoru atsevišķi pētījumu rezultāti publicēti
latviešu, krievu un angļu valodās zinātnisko darbu krājumos, zinātniski praktisko
konferenču materiālos un speciālajā periodiskajā literatūrā.

Darbs domāts juridisko specialitāšu studentiem, maģistrantiem, doktorantiem,
juridisko mācību iestāžu pasniedzējiem, kā arī plašam lasītāju lokam, kas interesējas
par kriminālistikas teorijas, krimināltiesību teorijas un krimināltiesību piemērošanas
problēmām.