Krimināllikums. 20.izdevums

384 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 11.99

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētas Krimināllikuma un likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" aktualizētās redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2024.gada 20.janvārim.

Pēc iepriekšējā – 19.izdevuma – iznākšanas Krimināllikumā (KL) izdarīti grozījumi ar četriem likumiem, bet likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"  (KLSSL)  nav grozīts

Jaunākie grozījumi Krimināllikumā izdarīti ar 2023.gada 14.decembra likumu  (spēkā no 30.12.2023.), kura pamatā ir Valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts un kas paredz bargākus sodus par noziegumiem pret valsti, kara noziegumiem un genocīdu. Tostarp ar šiem grozījumiem noteikta kriminālatbildība par palīdzību personai, ārvalstij vai ārvalsts organizācijai pret citu valsti vērstā noziedzīgā darbībā (KL 77.4pants), spiegošanas organizēšanu un vadīšanu (KL 85.1pants), aizlieguma organizēt vai veikt militāri taktisku uzdevumu izpildes apmācības vai tajās piedalīties pārkāpšanu (KL 95.2pants).

Atsaucēs pie attiecīgajiem Krimināllikuma pantiem norādīti izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā izskatāmajos likumprojektos Nr.463/Lp14 un Nr.484/Lp14 paredzētie grozījumi.

Izdevumā iekļauti arī vairāku likumu, ar kuriem grozīts Krimināllikums, pārejas noteikumi un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.), kā arī aktualizētais Jēdzienu alfabētiskais rādītājs (Mg. iur. S.Terihova).