Civilprocesa likums. 26.izdevums

640 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 13.99

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2024
ISBN Nr. 978-9934-621-16-1
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Izdevumā publicētā Civilprocesa likuma (CPL) redakcija sagatavota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2023.gada 31.decembrim.

Pēc iepriekšējā – 25.izdevuma – iznākšanas Saeima pieņēmusi trīs likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi CPL, savukārt Satversmes tiesa divos spriedumos atzinusi par Satversmei neatbilstošām atsevišķas CPL normas.

Apjomīgākie grozījumi CPL izdarīti ar 2023.gada 16.marta likumu, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija Direktīvas (ES) 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza direktīvu (ES) 2017/1132  prasību ieviešanu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa regulējumā, kā arī saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas statusa maiņu, paredzot, ka tai CPL noteikto kompetenci pārņem Latvijas Banka.

Savukārt ar 2023.gada 14.septembra likumu no 15.10.2023. CPL papildināts ar jaunu – 30.9 nodaļu, nosakot tiesvedības kārtību lietās, kas izriet no patērētāju kolektīvajām prasībām.

Ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2022-03-01 par Satversmei neatbilstošiem atzīti CPL 534., 534.1, 535., 536. un 537. pants – ciktāl tie neparedz šķīrējtiesas procesa uzraudzību gadījumos, kad ieinteresētā puse ilgstoši nevēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā šķīrējtiesas sprieduma izpildei, kad šķīrējtiesas spriedums atzīstams un izpildāms ārvalstīs vai kad šķīrējtiesas sprieduma izpildei nav nepieciešams vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu. Savukārt ar spriedumu lietā Nr.2022-05-01 par Satversmei neatbilstošu atzīta CPL 43.panta ceturtā daļa – ciktāl tā neparedz privāto tiesību juridiskajai personai tiesības lūgt, lai tiesa lemj par tās atbrīvošanu no pienākuma samaksāt valsts nodevu par prasības pieteikuma iesniegšanu

Izdevuma pielikumā publicēts:

  •  Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces CPL,
  •  Ministru kabineta noteikumu saraksts, kuri izdoti saskaņā ar CPL normām,
  • visu Satversmes tiesas spriedumu uzskaitījums, kuros vērtētas CPL normas,
  • Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.),
  • Civilprocesa likuma pantu rādītājs.