Latvijas Republikas Satversmes 92.pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra

128 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 11.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavots apkopojums par Satversmes 92. panta satura analīzi un tā piemērošanu, izmantojot Satversmes tiesas judikatūru.

Izmantojot vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumus, kuros vērtēta tiesību normu atbilstība Satversmes 92. pantam, apkopojumā iekļautas pavisam 76 Satversmes tiesas nolēmumos rodamās atziņas par tiesībām uz taisnīgu tiesu.  Apkopojumā iekļautie nolēmumi pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. Grāmatas beigās ievietots pārskatāms Apkopojumā izmantoto nolēmumu rādītājs.

Grāmata ir līdz šim pilnīgākais un apjomīgākais Satversmes tiesas atziņu apkopojums par Satversmes 92.panta piemērošanu. Ar šo izdevumu Latvijas Republikas Satversmes tiesa aizsāk jaunu publikāciju sēriju. Turpmāk tiks sagatavoti līdzīgi apkopojumi arī par citiem Satversmes pantiem, sniedzot Satversmes tiesas skaidrojumu par to piemērošanu.

Sagatavojot šādus izdevumus, Satversmes tiesas mērķis ir palīdzēt uzlabot sabiedrības informētību un izpratni gan par Latvijas Republikas Satversmes saturu, gan arī stiprināt uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai.

Jaunā grāmata būs labs palīgs ikvienam, kurš vēlēsies aizstāvēt savas Satversmes 92. pantā garantētās tiesības Satversmes tiesā. To savā darbā varēs izmantot juristi un tiesību politikas veidotāji.