Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika

Inese Baikovska

337 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 17.80

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-543-28-9
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Monogrāfijā tiek pētīts tiesību institūts – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, šī tiesību institūta izcelsme Latvijas kriminālprocesuālajā regulējumā, tā tiesiskā regulējuma attīstība, pilnveide un problemātika, kā arī institūta tiesiskā regulējuma piemērošanas praksē aktuālie jautājumi.

Autore ir veikusi šī tiesību institūta kriminālprocesuālā regulējuma salīdzinošo analīzi, salīdzinot Latvijā noteikto kriminālprocesuālo regulējumu ar ārvalstu – Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Šveices Konfederācijas, Francijas Republikas, Baltkrievijas Republikas, Krievijas Federācijas – tiesību aktos definēto regulējumu, kā arī tiesību pētnieku viedokļus par institūta kriminālprocesuālo regulējumu un par jēdzienu “jaunatklāti apstākļi”. Tiesību institūts aplūkots arī kā principa – tiesības uz taisnīgu tiesu – ietilpstošs elements.

Pētījumā ir veikta tiesu prakses analīze, Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemto nolēmumu un pamatojumu izpēte, kā arī analizēti tiesību pētnieku viedokļi.

Autores izdarītie secinājumi un izteiktās atziņas palīdzēs paplašināt šī tiesību institūta izpratni gan tiesību zinātnes studentiem, gan juridiskās specialitātes praktiķiem.