Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības. Otrais papildinātais izdevums. K.Gailīša, A.Bukas, C.Schewe zin.red.

Arnis Buka, Christoph Schewe, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Ģirts Strazdiņš

650 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Jaunā grāmata “Eiropas Savienības tiesības I daļa. Institucionālās tiesības” ir otrais papildinātais izdevums tāda paša nosaukuma pirms pieciem gadiem Tiesu namu aģentūras izdotajai grāmatai.

Tā kā kopš 2014.gadā iznākušās grāmatas Eiropas Savienībā notikušas būtiskas izmaiņas tās tiesiskajā regulējumā, tad šajā, papildinātajā izdevumā autoru kolektīvs tā zinātniskā redaktora un autora Kristofa Ševes (Christoph Schewe) vadībā ar tām iepazīstina lasītāju.

Kā svarīgākais un darbā aplūkotais izmaiņu avots minams tā dēvētais Brexit, ko izraisīja 2016.gadā Apvienotajā Karalistē notikušais referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Līdz ar to radās jauni meklējumi un sadarbības risinājumi starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, kas atspoguļojās Eiropas Savienības tiesībās. Tas savukārt skāra arī Eiropas Savienības iestāžu uzbūvi, lēmumu pieņemšanas procesu, budžeta veidošanos un citus ar to saistītos jautājumus. Šos jautājumus tad padziļināti arī pētījuši autori savā darbā.

Viens no darba būtiskiem papildinājumiem ir arī Latvijas lomas novērtēšana Eiropas Savienībā. Te minama gan Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā, gan Latvijas kā ilggadējas Eiropas Savienības un eurozonas dalībvalsts loma, gan arī Eiropas tiesību piemērošana Latvijā radušos strīdu izskatīšanā. Kā izteicies grāmatas zinātniskais redaktors K.Ševe, tad autori šajā darbā mēģinājuši vairāk paraudzīties no “Latvijas perspektīvas”.

Grāmata papildināta ar plašu izmantoto avotu klāstu un jēdzienu alfabētisko rādītāju.

Jaunā grāmata būs noderīgs izziņas avots studentiem un praktizējošiem juristiem, kuri ikdienā sastopas ar Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. Tāpat tā arī jebkuram lasītājam palīdzēs izprast, kā funkcionē Eiropas Savienība, kuras dalībvalsts jau labu laiku ir arī Latvija.