Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības. Schewe C. (zin.red.)

Arnis Buka, Christoph Schewe, Artūrs Kučs, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, Ģirts Strazdiņš, Zane Akermane, Gunta Bambāne, Lolita Bērziņa, Māris Butāns, Kristīne Dupate, Elza Jugāne, Anrijs Šimkus

640 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 26.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Nākusi klajā grāmata “Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības”.

Latvijai kā mazai Eiropas Savienības dalībvalstij ar ierobežotiem resursiem ir liels izaicinājums kvalitatīvi izpildīt Eiropas Savienības noteikumus. Tas prasa nemitīgi izglītot valsts ierēdņus Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Taču līdz šim lasītājiem nav bijis iespējams latviešu valodā apgūt tādas Eiropas Savienības tiesības, kādas tās ir kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009.gada decembrī.

Tāpēc vispirms 2014.gadā klajā tika laista Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata “Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”. Tagad jaunā grāmata faktiski ir šīs minētās grāmatas turpinājums.

Tāpat kā iepriekšējo arī šo grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs – zinoši speciālisti savā jomā Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Cristoph Schewe) zinātniskajā redakcijā. Priekšvārdu ar izvērstu skaidrojumu par Eiropas Savienības tiesībām grāmatai uzrakstījis ievērojamais tiesībzinātnieks, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Sevišķi noderīga jaunā grāmata var būt gan ierēdņiem – Eiropas Savienības tiesību piemērotājiem, gan studentiem mācību vielas Eiropas Savienības tiesībās apgūšanas procesā.

Tā kā zinātniska rakstura grāmatas nekad nevar uzskatīt par pilnībā pabeigtām, tad arī šai grāmatai paredzēts turpinājums: autoriem jau tapusi iecere nākotnē abas minētās grāmatas papildināt un apvienot vienā izdevumā.

Ir  iespējams iegādāties pilnu grāmatu komplektu - Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības un Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības - par kopējo summu 44,00 EUR.