LR Satversmes tiesas spriedumi. 2008.g. un Satversmes Sapulces stenogrammu izvilk.

Kopā € 12.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Pirkt komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno Satversmes tiesas spriedumu krājumu un Latvijas Satversmes Sapulces sēžu stenogrammu izvilkumu elektronisko izdevumu (CD):

Latvijas Republikas Satversmes tiesa un valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" sagatavojusi jau desmito Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu krājumu.

Atšķirībā no citu nolēmumu apkopojumu izdošanas, kuri pamatā tiek veidoti pēc pašu tiesnešu vai tiesībzinātnieku iniciatīvas, pastāvīgu Satversmes tiesas spriedumu krājumu izdošanu nosaka Satversmes tiesas likuma 33.pants. Lai gan Satversmes tiesas spriedumi šobrīd atrodami dažādās elektroniskajās datu bāzēs, tas nemazina drukātā formā izdotu krājumu nozīmi un nepieciešamību gan tiesību piemērošanā un tiesību normu jaunradē, gan tiesību zinātnes attīstībā. Pie tam šie krājumi satur papildu informāciju, kura elektroniskajā formā nav pieejama.

Šajā krājumā publicēti visi (pavisam – 20) 2008.gadā ierosinātajās lietās pieņemtie spriedumi, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietās Nr.2008-03-03 un Nr.2008-35-01.

Tiesu namu aģentūra ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu sagatavojusi savu pirmo   – Latvijas Satversmes Sapulces sēžu stenogrammu izvilkumu. Izdevums ir veidots tā, lai to būtu iespējams izmantot kā palīgavotu Latvijas Republikas Satversmes interpretācijai. Iepazīšanās ar Satversmes Sapulces stenogrammām radīs iespēju ne tikai uzzināt par Latvijas valsts pamatlikuma – Latvijas Republikas Satversmes – pieņemšanas gaitu, bet dos arī ieskatu, kā veidojās Latvijas valsts demokrātiskā iekārta.

Satversmes Sapulces sēžu stenogrammas var palīdzēt izprast likumdevēja (Satversmes Sapulces) mērķi, pieņemot attiecīgo tiesību normu Latvijas Republikas Satversmē, kā arī noskaidrot pamatojumu tiesību normā iekļautajām vērtībām un jēdzieniem.