Veiksmīgs pirkums – viss par administratīvo atbildību vienkopus!

Kristīne Strada-Rozenberga, Anda Smiltēna, Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis, Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane, Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra, Viktorija Soņeca, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele

Kopā € 45.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi

2020.gada 1.jūlijā spēku zaudējušā Administratīvo pārkāpumu kodeksa vietā stājies spēkā jauns likums – Administratīvās atbildības likums.

Tā kā šajā likumā salīdzinājumā ar vēl padomju laikā tapušo un ilgstoši piemēroto Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir būtiskas izmaiņas, taču ar administratīvās atbildības jautājumiem ikdienā var nākties saskarties ikvienam, grāmatā  atrodams gan pats Administratīvās atbildības likums, gan tā piemērošanas skaidrojumi.

Likuma skaidrojumus snieguši kompetenti administratīvo tiesību speciālisti. Būtiski, ka likuma skaidrojumi doti kopā ar attiecīgās likuma nodaļas tekstu. Tas skaidrojumus dara labāk uztveramus un iezīmē būtiskākās atšķirības no iepriekšējā – Administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertā regulējuma.

Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās.

 

Administratīvās atbildības likums. Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos. Normatīvo aktu krājums

Šis ir pirmais administratīvo atbildību regulējošo tiesību normu apkopojums, kas izdots pēc administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas reformas.

Krājumu veido divas daļas.  Pirmajā (I) daļā ietverts Administratīvās atbildības likums un četri Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma normām.

Otrajā (II) daļā izvilkumu veidā apkopoti visi šā krājuma sagatavošanas laikā spēkā esošie nozaru likumi, kuri regulē administratīvo atbildību.

Likumi sistematizēti pēc administratīvās atbildības jomām, sākot ar pārkāpumiem, kas skar valsts un visas sabiedrības intereses, atsevišķi nodalot pārkāpumus, kas skar šaurākas sabiedrības daļas intereses.

Orientēties apkopotajās tiesību normās palīdz vairāki šim nolūkam izveidoti rādītāji: Krājumā apkopoto likumu alfabētiskais rādītājs; Amatpersonu kompetences administratīvo pārkāpumu procesā iestādē regulējums nozaru likumos; Jēdzienu alfabētiskais rādītājs.