Krimināllikums. 19.izdevums

384 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2022
ISBN Nr. 978-9934-621-04-8
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!

Izdevumā publicētas Krimināllikuma un likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" aktualizētās redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022.gada 21.decembrim.

Pēc iepriekšējā – 18.izdevuma – iznākšanas Krimināllikumā (KL) izdarīti grozījumi ar trim likumiem, bet likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"  (KLSSL) – ar diviem likumiem.

Ÿ    Apjomīgi grozījumi KL izdarīti ar 2022.gada 7.aprīļa likumu (spēkā no 04.05.2022.). Ar šiem grozījumiem citstarp:

1) no vairāku KL Sevišķās daļas pantu dispozīcijām izslēgta kvalificējošās pazīmes – būtisks kaitējums konkretizācija jeb sašaurinājums, nodrošinot, ka tajos paredzēto noziedzīgo nodarījumu kvalifikācija tiks veikta atbilstoši KLSSL 23. pantā noteiktajai būtiska kaitējuma definīcijai;

2) precizēts noziedzīgi iegūtas mantas skaidrojums, tostarp atsevišķi definējot netieši noziedzīgi iegūtas mantu (KL 70.11.pants);

3) kā pastāvīgs noziedzīgs nodarījums izslēgts starpniecība kukuļošanā (KL 322.pants);

4) pastiprināta kriminālatbildība par krāpšanu un piesavināšanos (KL 177. un 179.pants), ja tās izdarītas ievērojamā apmērā.

Ÿ    Ar 2022. gada 16. jūnija likumu, attiecīgi papildinot KL pārejas noteikumus (29.punkts), līdz 2024.gada 31.decembrim apturēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē piemērošana (KL 66.2panta otrā daļa).

Ÿ    Ar 2022.gada 27.oktobra likumu  (spēkā no 25.11.2022.):

1)  pastiprināta kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē un atteikšanos no šo vielu ietekmes pārbaudes (KL 262. un 262.1pants), tostarp paredzot transportlīdzekļu, ar kuriem izdarīti šie noziedzīgie nodarījumi, konfiskāciju (KL 70.13. un 70.14 pants);

2)  pastiprināta kriminālatbildība par nelikumīgu rīcību ar automatizētās datu apstrādes sistēmās esošo  informāciju (KL 243.pants);

3) kriminālatbildība par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas attiecinātā arī uz zemessargiem (KL 282.1 pants).

Savukārt KLSSL ar 2022.gada 7.aprīļa likumu (spēkā no 04.05.2022.) papildināts ar jaunu pantu (19.3), kurā dots jēdzienu komerciāla uzpirkšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma došana, izmantojot starpnieku, skaidrojums, bet ar 2022.gada 2.jūnija likumu (spēkā no 15.06.2022.) grozīts 2.pielikums, kas noteic Latvijā kontrolējamās narkotiskā un psihotropās vielas un prekursorus un to nelikumīgas aprites iedalījuma apmērus.

Izdevumā iekļauti arī vairāku likumu, ar kuriem grozīts Krimināllikums, pārejas noteikumi un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.), kā arī aktualizētais Jēdzienu alfabētiskais rādītājs (Mg. iur. S.Terihova).