Kriminālprocesa likums. 16.izdevums

544 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 9.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētā Kriminālprocesa likuma (KPL) redakcija sagatavota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022.gada 15.februārim.

Atsaucēs pie KPL pantiem norādīti arī šā izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā izskatāmajā likumprojektā Nr.1323/Lp13 paredzētie grozījumi.

Izdevuma pielikumā iekļauts Latvijas Republikas Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (no 01.04.1991.) un Kriminālprocesa likuma pantu rādītājs.

Iepriekšējais (15.) izdevums iznāca 2020.gadā (ar grozījumiem līdz 05.12.2020.). Kopš tā laikā  KPL grozīts četras reizes.

Jaunākie grozījumi KPL izdarīti ar 2021.gada 7.oktobra likumu (spēkā no 02.11.2021., Latvijas Vēstnesis, 19.10.2021., Nr.202). Tie galvenokārt saistīti ar e-krimināllietas ieviešanu izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesās, nodrošinot, ka KPL regulējums vienlaikus ir piemērots krimināllietas lietvedības kārtošanai gan elektroniski e-lietas platformā, gan papīra formātā.