Civilprocesa likums. 24.izdevums

623 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 9.80

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētā Civilprocesa likuma (CPL) redakcija sagatavota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 23.decembrim.

Izdevumā publicētā Civilprocesa likuma teksta redakcija spēkā no 2022.gada 1.janvāra.

No 01.01.2022. spēkā stājās 2021.gada 15.jūnija likuma grozījumi, ar kuriem citstarp CPL papildināts ar divām jaunām nodaļām – 28.1 nodaļu, kas regulē sūdzību par zvērinātu notāru rīcību izskatīšanas kārtību, un 48.2 nodaļu, kas noteic kārtību fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšana lietu izskatīšanai.

Savukārt apjomīgākie grozījumi CPL izdarīti ar 2021.gada 11.novembra likumu. Tie stājās  spēkā 01.12.2021. un  pieņemti saistībā ar E-lietas sistēmas izveidi un tās ieviešanu tiesās.

Izdevuma pielikumā publicēti:

  •   Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces CPL,
  •   Ministru kabineta noteikumu saraksts, kuri izdoti saskaņā ar CPL normām,
  •   visu Satversmes tiesas spriedumu uzskaitījums, kuros vērtētas CPL normas,
  •   Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.),

kā arī Civilprocesa likuma pantu rādītājs.