Krimināllikums. 18.izdevums

384 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 8.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētas Krimināllikuma un likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" aktualizētās redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021.gada 30.novembrim.

Izdevumā publicētā Krimināllikuma teksta redakcija spēkā no 2022.gada 1.janvāra.

Atsaucēs pie attiecīgajiem likumu pantiem norādīti izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā izskatāmajos likumprojektos Nr.572/Lp13, Nr.1062/Lp13, Nr.1141/Lp13, Nr.1230/Lp13 un Nr.1231/Lp13 paredzētie grozījumi. 

Būtiski un apjomīgi grozījumi Krimināllikumā tika izdarīti ar 2020.gada 17.decembra likumu. Taču to spēkā stāšanās tika noteikta tikai no 2022.gada 1.janvāra. Ar šiem grozījumiem citstarp tiek pilnveidota kriminālsodu sistēma: 1) probācijas uzraudzība tiek noteikta arī kā pamatsods, 2) kriminālsoda veids – piespiedu darbs – tiek aizstāts ar kriminālsodu – sabiedriskais darbs. Izmaiņas skar arī nepilngadīgo kriminālatbildības regulējumu.

Jaunākie grozījumi Krimināllikumā izdarīti ar 2021.gada 11.novembra likumu (spēkā no 14.11.2021.), reaģējot uz sabiedrības veselībai un drošībai aktuālo problēmu – vakcinācijas pret COVID-19 saslimšanu apliecinošo sertifikātu viltošanu. Tie paredz kriminālatbildību par viltota sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu vai glabāšanu (neatkarīgi no šāda viltota sertifikāta izmantošanas), kā arī par prettiesisku labuma gūšanu saistībā ar šādu sertifikātu piedāvāšanu.

Savukārt ar 2021.gada 24.aprīļa grozījumiem likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" no 2021.gada 1.jūnija jaunā redakcijā izteikts likuma 2.pielikums, kas noteic Latvijā kontrolējamās narkotiskā un psihotropās vielas un prekursorus un to nelikumīgas aprites iedalījuma apmērus.

Izdevumā iekļauti arī vairāku likumu, ar kuriem grozīts Krimināllikums, pārejas noteikumi un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.), kā arī aktualizētais Jēdzienu alfabētiskais rādītājs (Mg. iur. S.Terihova).