Jurista Vārds. Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi

126 LPP

Kopā € 15.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Latvijas Vēstnesis
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. ISSN 1691-2462
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Pēc nepilniem trīsdesmit darbības gadiem 1993.gada likumu "Par dzīvojamo telpu īri" ir nomainījis Dzīvojamo telpu īres likums, kas ir spēkā no 2021.gada 1.maija. Šī likuma izstrāde un pieņemšana parlamentā ir prasījusi aptuveni piecus gadus.

Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums un no tā izrietošie grozījumi Civilprocesa likumā praksē ir ieviesuši būtiskas materiālo un jo īpaši procesuālo tiesību izmaiņas, piemēram, saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas piemērošanu īres līgumiem un speciālo kārtību īres tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Nolūkā atvieglot gan tiesiskā ietvara vienveidīgu izpratni, gan tiesību piemērošanu, gan arī veicināt diskusiju par jau konstatētajām problēmām, “Jurista Vārds” ir sagatavojis tematisko rakstu krājumu, kura izveidē iesaistīts plašs autoru kolektīvs – vairāk nekā 30 nozares profesionāļi, tostarp tiesībzinātņu doktori, mācībspēki, zvērināti advokāti, tiesu izpildītāju, notāru un tiesu institūciju, kā arī tiesībpolitikas veidotāja pārstāvji, no kuriem liela daļa ir līdzdarbojušies jaunā regulējuma izstrādes procesā vai savā profesionālajā darbībā ir saistīti ar šo jomu.

Līdztekus jaunajam īres tiesību un civilprocesuālajam regulējumam grāmatžurnālā papildus skaidroti no īres tiesībām izrietoši temati, piemēram, iepriekšējā un jaunā likuma mijiedarbība; patērētāja jautājums un personas datu apstrāde dzīvojamo telpu īres attiecībās; īres maksa un nodokļi u.c. Lasītāju ērtībām krājumā publicēts arī jaunais Dzīvojamo telpu īres likums tā aktuālajā redakcijā. Tādēļ šis grāmatžurnāls noderēs ikvienam dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību dalībniekam, kā arī tiesību piemērotājiem un tiesību politikas veidotājiem.