Civilprocesa likums. 23.izdevums

624 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.05

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!

Izdevumā publicētā Civilprocesa likuma redakcija sagatavota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 3. februārim.

Iepriekšējais (22.) izdevums tikai izdots 2019. gadā – redakcijā ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 31.12.2018. Kopš tā laika Saeima pieņēmusi četrus likumus par grozījumiem CPL – 2019. gada 28.februārī (spēkā no 01.04.2019.), 2020. gada 1.oktobrī (spēkā no 01.01.2021.) un 10.decembri (spēkā no 31.12.2020.) un  2021. gada 21.janvārī (spēkā no 01.03.2021.).  

Savukārt Satversmes tiesa 2020. gada 2. novembra spriedumā lietā Nr.2020-14-01 atzinusi par Satversmei neatbilstošu CPL 37. panta otro daļu.

Atsaucēs pie CPL pantiem norādīti arī šā izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā izskatāmajos likumprojektos Nr.141/Lp13, 599/Lp13 un Nr.656/Lp13 paredzētie grozījumi.

Izdevuma pielikumā publicēti:

  • – Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces CPL,
  • – Ministru kabineta noteikumu saraksts, kuri izdoti saskaņā ar CPL normām,
  • – visu Satversmes tiesas spriedumu uzskaitījums, kuros vērtētas CPL normas,
  • – Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.),

kā arī Civilprocesa likuma pantu rādītājs.

Jāņem vērā, ka 2020.gada 10.decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Vēstnesis,  16.12.2020., Nr.243; spēkā no 17.12.2020,), ar kuru iepriekš noteiktais Ekonomisko lietu tiesas darba uzsākšanas termiņš 2021.gada 1.janvārī pārcelts uz 2021.gada 31.martu. Īpaši tas var ietekmēt CPL 24., 82.1, 250.28 un 250.65 panta, kā arī CPL pārejas noteikumu 153.–155.punkta piemērošanu.