Tiesību pamati. Īss kurss

Vladimirs Terehovičs

155 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 10.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesību kā sociālā fenomena pareiza izpratne ir nepieciešams nosacījums, lai piekoptu tiesiskas, demokrātiskas valsts labumus un aktīvi piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Tādējādi jebkuras valsts pienākums ir valsts piederīgo izglītot tā, lai viņi varētu patstāvīgi, droši un konsekventi ar apziņu realizēt tajā savas tiesības un brīvības.

Latvijā kurss „Tiesību pamati” tradicionāli ir obligāts visās valsts nejuridisko augstskolu izglītības programmās kā vispārizglītojošs kurss. Lasītājam piedāvātajā darbā sakārtoti zinātniskie pamatatzinumi un skaidrojumi par tiesību būtību un to izpausmi sabiedriskajā dzīvē. Šie atzinumi veido vienotu sistēmu, kuras jēga ir veidot apziņā kopīgu priekšstatu par tiesībām kā sabiedrisko attiecību regulācijas līdzekli.

Darbā apkopota autoru pieredze, pasniedzot kursu „Tiesību pamati” vairāku nejuridisko specialitāšu augstskolu studentiem.