Krimināllikums. 17.izdevums

368 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 8.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētas Krimināllikuma un likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" aktualizētās redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019.gada 10.decembrim.

Laikā kopš iepriekšējā izdevuma (16.izdevums – likumu redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 15.01.2018.) Krimināllikums grozīts ar 4 likumiem (26.04.2018., 11.10.2018., 06.06.2019. un 20.06.2019.), savukārt likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" – ar 3 likumiem (06.12.2018., 26.09.2019. un 21.11.2019.).

Atsaucēs pie attiecīgajiem likumu pantiem norādīti izdevuma sagatavošanas laikā Saeimā izskatāmajos likumprojektos Nr.425/Lp13 un Nr.426/Lp13 paredzētie grozījumi.

05.12.2019. Saeimā 2.lasījumā pieņēma likumprojektu Nr.357/Lp13, kas paredz būtiskus grozījumus Krimināllikumā no 01.01.1922. Šī likumprojekta teksts publicēts pielikumā Krimināllikumam.

Izdevumā iekļauti arī vairāku likumu, ar kuriem grozīts Krimināllikums, pārejas noteikumi un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.), kā arī Jēdzienu alfabētiskais rādītājs (Mg. iur. S.Terihova), kas aktualizēts, ņemot vērā abos likumos izdarītos grozījumus.