Pacientu tiesību likuma komentāri

Agnese Gusarova, Laura Šāberte, Santa Slokenberga, Rolands Rožkalns, Olita Staņislavska, Linda Strazdiņa, Liene Elizabete Tauriņa, Ilze Vilka, Niāra Zālīte

352 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 32.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri” ir fundamentāls autoru kolektīva darbs.

Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? Pacientu tiesību likuma komentāri skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā.  

 “Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aizsardzību,” grāmatas  priekšvārdā uzsver prof. Ph.D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Vai persona ar ierobežotu rīcībspēju drīkst lemt par savu ārstniecību? Vai pacientam ir tiesības „tikt aizmirstam” medicīnā?  Vai ģimenes ārsta nosūtījuma neizmantošana rada sekas? Vai un kad ārsts var atteikties no pacienta, bet pacients - no ārsta? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem autori sniedz izsmeļošas atbildes.

“Komentārs, kas nodots lasītāju rokās, ir kolektīva darba rezultāts. Tie, pirmkārt, ir autori, kuriem medicīnas tiesības ir sirdslieta un kuri vēlējušies veicināt skaidrību nozarē. Otrkārt, un ne mazāk būtiski, tie ir kolēģi juristi, ārstniecības personas, autoru tuvākie, kas ar savu darbu un atbalstu individuāli vai institucionāli ir veicinājuši komentāra attīstību,” izdevuma ievadā norāda tās līdzautore un zinātniskā redaktore Santa Slokenberga.

Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. Pirmā daļa sniedz izpratni par komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, bet komentāra otrā daļa veltīta panta saturiskajai analīzei. Tās mērķis ir skaidrot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, akcentējot atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam interesentam.