Apdrošināšanas tiesības

Vadims Mantrovs

303 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 15.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs LU akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-18-367-6
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Ņemot vērā, ka apdrošināšanas tirgus uzraudzības jautājumi mūsdienās kļūst arvien aktuālāki, turklāt apdrošināšanas līguma problemātika Latvijā nav pietiekami aplūkota Latvijas tiesību literatūrā un trūkst arī mācību līdzekļu apdrošināšanas tiesību studijās latviešu valodā, LU Juridiskās fakultātes un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes apdrošināšanas tiesību kursu ilggadējais docētājs Vadims Mantrovs ir sagatavojis zinātnisku monogrāfiju “Apdrošināšanas tiesības”. Tajā autors pēc iespējas lakoniski un precīzi aplūko galvenos apdrošināšanas tiesību institūtus no akadēmisko tradīciju viedokļa, tai pašā laikā apdrošināšanas tiesību jautājumus izklāstot pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk, norādot arī strīdīgos jautājumus un sniedzot to raksturojumu.

Grāmatā “Apdrošināšanas tiesības” galvenokārt aplūkoti vispārīgi apdrošināšanas tiesību jautājumi, ap­drošināšanas līgumtiesības. Tā paredzēta studentiem, kuri apgūst mācību priekšmetu “Apdrošināšanas tiesības”, kā arī tiem, kas ikdienā risina ar apdrošināšanas tiesību tematiku saistītus jautājumus, tostarp tiesnešiem, zvērinātiem advokātiem un citiem juristiem. Tāpat tā var būt noderīga ikvienam, kas  interesējas par apdrošināšanas tiesībām un vēlas izprast to būtību, pamatprincipus un regulējumu.