Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 2007

682 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 3.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena!  

Pirkt šo grāmatu komplektā vēl izdevīgāk!

Latvijas Republikas Satversmes tiesa un valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" sagatavojusi kārtējo, jau devīto, Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu krājumu, kurā ietverti visi 2007.gadā ierosinātajās lietās pieņemtie spriedumi.

Krājumā publicēti 14 spriedumi, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietās Nr.2007-03-01, Nr.2007-10-0102 un Nr.2007-11-03.

No 2007.gadā pieņemtajiem spriedumiem vislielāko rezonansi sabiedrībā izraisīja 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007-10-0102, kurā apstrīdēts Latvijas un Krievijas noslēgtais robežlīgums. Šim spriedumam ir ne tikai nozīmīga loma Latvijas un starptautisko tiesību normu un tiesību principu interpretācijā, bet tajā dokumentēti un skaidroti vairāki būtiski fakti Latvijas valsts vēsturē. Tas ir arī apjoma ziņā vislielākais spriedums Satversmes tiesas praksē.

Ar šo krājumu Satversmes tiesa aizsāk jaunu posmu savas judikatūras veidošanā. Pirmo reizi katram spriedumam ir izveidotas tēzes, kurās koncentrētā un vispārinātā veidā ietverti tiesas atzinumi tiesību normas vai tiesību principa interpretācijai un piemērošanai.

Ievērojot Satversmes tiesas spriedumu īpašo vietu Latvijas tiesību sistēmā, šīs tēzes atšķiras no citu tiesu tiesu nolēmumu tēzēm. Atšķirīgs ir gan to veidošanas princips, gan arī to apjoms un skaits katram spriedumam. Tāpēc krājumā tās ir publicētas atsevišķā Tēžu rādītājā, sprieduma tekstā norādot to tiesas atzinumu, kuram tēze ir izveidota.

Tāpat kā iepriekšējiem Satversmes tiesas spriedumu apkopojumiem arī šim pievienots Alfabētiskais jēdzienu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs un Citu avotu rādītājs, uz kuriem spriedumos dotas atsauces.