1920.-1925.gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās

818 LPP

Kopā € 26.20

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šī grāmata, kuru plānots izdot trijos sējumos, ir turpinājums pirms pieciem gadiem iznākušajai grāmatai “1918.-1920.gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās”. Pirmajā sējumā “1920.-1922.gads” ietverti valdības sēžu protokoli, kas tapuši laikā no 1920.gada 14.jūnija, kad darbību sāka pirmais Satversmes sapulces apstiprinātais Ministru kabinets K.Ulmaņa vadībā, līdz 1922.gada 18.jūlijam, kad notika Z.A.Meierovica vadītās valdības pēdējā sēde.

Apjomīgais un faktogrāfiski bagātais izdevums, kas laists klajā par godu Latvijas simtgadei, stāsta par mūsu valsts jauncelsmi pēc uzvaras Neatkarības karā.

Lai arī pirmajos valsts pastāvēšanas gados gan nezināšanas un neprasmes, gan nolaidības un negodīguma dēļ pieļautas saimnieciskas kļūdas, spēja skaidri izvirzīt valsts attīstībai neatliekamākos uzdevumus un tos izpildīt arī nosaka rezultātu – šajos gados tiek ielikts stabils pamats valsts straujai augšupejai, grāmatas ievadā norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.   

Vairāk nekā astoņsimt lappušu biezajā sējumā bez valdības sēžu protokoliem publicēti arī dažādi dokumenti, atmiņas, fotogrāfijas, valdības locekļu biogrāfijas, priekšmetu attēli, preses ziņas un citi materiāli, kas ilustrē valdības pieņemtos lēmumus un raksturo laikmetu un vēsturisko situāciju, kurā valdībai bija jāstrādā un jāpieņem lēmumi.

Sējuma beigās pēc valdības sēžu protokoliem publicētas valdību deklarācijas, kuras valdību vadītāji pēc attiecīgā Ministru kabineta sastādīšanas nolasīja Satversmes sapulces sēdē.

Grāmatas maketa un vāka māksliniecisko noformējumu veidojusi Dita Pence, poligrāfiski augstvērtīgo izpildījumu īstenojusi Jelgavas tipogrāfija.