Krimināllikums. 16.izdevums

352 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 8.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētas Krimināllikuma un likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" aktualizētās redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018.gada 15.janvārim.

Laikā kopš iepriekšējā izdevuma (15.izdevums – likumu redakcijas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 10.01.2017.) Saeima ir pieņēmusi 2 likumus par grozījumu izdarīšanu Krimināllikumā:

– 2017.gada 8.jūnijā (spēkā no 01.01.2018.) un 22.jūnijā (spēkā no 01.08.2017.)

un  3 likumus par grozījumu izdarīšanu "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību":

– 2017.gada 9.februārī (spēkā no 17.03.2017.), 8.jūnijā (spēkā no 01.01.2018.) un 21.septembrī (spēkā no 16.10.2017.)

Šā izdevuma sagatavošanas laikā izskatīšanā Saeimā vēl bija likumprojekts Nr.984/Lp12. Tajā paredzētie grozījumi norādīti atsaucēs pie attiecīgajiem Krimināllikuma pantiem. Minētais likumprojekts citstarp paredz atsevišķā nodaļā izdalīt Krimināllikuma pantus, kas attiecas uz noziegumiem, kas saistīti ar terorismu (esošas redakcijas 88.–88.3 pants)

Izdevumā publicēti arī vairāku likumu, ar kuriem grozīts Krimināllikums, pārejas noteikumi, un laikā no 01.04.1991. līdz 01.01.2018. Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs, kā arī  Jēdzienu alfabētiskais rādītājs (Mg. iur. S.Terihova), kas aktualizēts, ņemot vērā jaunākos grozījumus. Krimināllikumā un Krimināllikuma spēkā stāšanās likumā.