Tiesību aizsardzības mehānismi, ja tiesa neuzdod prejudiciālo jautājumu

Zane Sedlova

303 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 26.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatā „Tiesību aizsardzības mehānismi, ja tiesa neuzdod prejudiciālo jautājumu” ir padziļināti analizēta situācija, kad pēdējās instances tiesa neizpilda Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta trešajā daļā noteikto pienākumu. Autore šādā kontekstā aplūko prejudiciālā nolēmuma jēdzienu un vēsturisko attīstību, Cilfit kritērijus un to piemērošanu Augstākās tiesas praksē, kā arī četrus tiesību aizsardzības mehānismus, t. i., pārkāpuma procedūru, konstitucionālo uzraudzību, pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai, valsts atbildības prasību. Pētījuma novitāte izpaužas tiesību aizsardzības mehānismu vispusīgā un salīdzinošā analīzē, piemērošanas kritēriju identificēšanā, kā arī šo mehānismu darboties spējas Latvijas tiesību sistēmā izvērtēšanā.

Grāmatā apkopotās idejas ir būtisks informācijas avots ikvienam Latvijas indivīdam vai uzņēmumam, kas savu tiesību aizsardzībai ir vērsies tiesā lietā, kas nomināli var skart Eiropas Savienības tiesību akta spēkā esamības vai interpretācijas jautājumus. Tamdēļ grāmatā paustās atziņas ir īpaši noderīgas juridiskās nozares praktiķiem, kā arī topošajiem un esošajiem tiesību zinātņu speciālistiem. Vienlaikus pētījums sniedz vērtīgus ierosinājumus tiesnešiem, lemjot par prejudiciālā jautājuma uzdošanas nepieciešamību.