Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 2006

420 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 10.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

VAS “Tiesu namu aģentūra” ir izdevusi Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu 8.krājumu, kurā ietverti spriedumi lietās, kas ierosinātas 2006.gadā.

Krājumā publicēti 15 spriedumi, kā arī Satversmes tiesas tiesneses A.Brantas atsevišķās domas lietā Nr.2006-10-03.

Krājumā publicēti arī 4 rādītāji – Alfabētiskais jēdzienu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs un Citu avotu rādītājs, uz kuriem spriedumos dotas atsauces.