Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā

Edgars Oļševskis, Anete Erdmane, Laura Šāberte, Inga Švarca, Kristaps Tamužs, Santa Slokenberga

232 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 16.25

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatā aplūkoti spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas apiešanās vai soda aizlieguma īstenošanas teorētiskie un praktiskie aspekti. Šis darbs ir pirmais nopietnais pētījums šajā jomā Latvijā, kas tapis, analizējot speciālo literatūru, starptautiskos cilvēktiesību dokumentus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumus, tai skaitā lietās pret Latviju. Grāmatas autori analizē arī Eiropas Komitejas secinājumus par Latviju minētajā jomā un Latvijas Republikas tiesu, tai skaitā Satversmes tiesas, nolēmumus.

Spīdzināšanas aizliegums ir viena no vissvarīgākajām cilvēktiesībām, kas uzskatāma par absolūtu. Taču, neraugoties uz Latvijā ieviestajiem tiesiskajiem mehānismiem, kuru mērķis ir novērst spīdzināšanas aizlieguma pārkāpumus, ECT nolēmumi lietās pret Latviju liecina, ka pārkāpumi joprojām notiek. Tas nozīmē, ka, pastāvot spīdzināšanas aizliegumam, Latvijas jurisdikcijā joprojām ir personas, attiecībā pret kurām tiek izdarīts absolūta aizlieguma pārkāpums, vai arī sūdzība par šādu pārkāpumu netiek pienācīgi izmeklēta. 

Grāmata būs noderīga tiesību zinātņu studentiem, mācībspēkiem, praktiķiem - advokātiem, prokuroriem, tiesnešiem.  Tā varētu ieinteresēt arī izglītības iestādes, kuras apmāca policistus, robežsargus, ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus, kā arī ļoti plašu speciālistu loku tiesībsargājošajās iestādēs - policijā, labošanas darbu iestādēs, tāpat arī psihiatriskās ārstniecības iestāžu darbiniekus. Kā izdevuma priekšvārdā norāda profesors Aivars Endziņš, tikai mācoties no kļūdām un izdarot pareizus secinājumus, varam panākt cilvēktiesību situācijas uzlabošanos Latvijā un mazināt lielo sūdzību skaitu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.