1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Civilprocess

Autoru kolektīvs, Konstantīns Čakste

Kopā € 35.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Grāmatu komplektā ir divas grāmatas:

       1. 1933.gada 24.aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kas ir pirmā neatkarīgās Latvijas valsts krimināllikuma – 1933.gada Sodu likuma – pārizdevums.

Ņemot vērā Sodu likuma nozīmīgumu Latvijas tiesību vēsturē, izdevums var ieinteresēt tiesībzinātniekus, vēsturniekus, studentus un ikvienu, kam interese ieskatīties Latvijas valsts tapšanas vēsturē.

       2. Konstantīns Čakste. Civilprocess

Grāmatā apkopotas Latvijas Universitātes docenta Konstantīna Čakstes laikā no 1937. līdz 1940.gadam sarakstītās un iepriekš nekad nepublicētās 50 lekcijas, kas līdz mūsu dienām saglabājušās uz rakstāmmašīnas pārrakstītā veidā.

Izdevumā saglabāts autora izteiksmes veids un 20. gs. 30.gadiem raksturīgās latviešu valodas īpatnības ar nelieliem uzlabojumiem atbilstoši mūsdienu literārajai valodai.