Iz Baltijas provinču tiesībām. Civilprocess

Konstantīns Čakste, Kārlis Ducmanis

Kopā € 33.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Komplektā ietilpst divas grāmatas:

       1. Kārlis Ducmanis. Iz Baltijas provinču tiesībām

Šis ir 1913.gadā izdotās Kārļa Ducmaņa (1881–1943) grāmatas “Iz Baltijas provinču tiesībām” faksimilizdevums. K.Ducmaņa darbs ir pirmais plašākais juridisko rakstu krājums latviešu valodā.

Grāmata atspoguļo Baltijas provinču likumu vēsturisko attīstību un ir viens no jurisprudences studentu pieprasītākajiem darbiem tiesību vēsturē.

Lai arī tā ir juridiska rakstura grāmata, taču tās saturs izklāstīts visiem saprotamā veidā, tāpēc var ieinteresēt arī jebkuru citu lasītāju.

       2. Konstantīns Čakste. Civilprocess

Grāmatā apkopotas Latvijas Universitātes docenta Konstantīna Čakstes laikā no 1937. līdz 1940.gadam sarakstītās un iepriekš nekad nepublicētās 50 lekcijas, kas līdz mūsu dienām saglabājušās uz rakstāmmašīnas pārrakstītā veidā.

Izdevumā saglabāts autora izteiksmes veids un 20. gs. 30.gadiem raksturīgās latviešu valodas īpatnības ar nelieliem uzlabojumiem atbilstoši mūsdienu literārajai valodai.