Civīlprocesa mācības grāmata. Iz Baltijas provinču tiesībām

Vladimirs Bukovskis, Kārlis Ducmanis

Kopā € 39.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Limited Company, SIA

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Komplekts apvieno divas grāmatas:

      1. Vladimirs Bukovskis. Civīlprocesa mācības grāmata

Civīlprocesa mācības grāmata ir Dr.jur. Vladimira Bukovska 1933.gadā izdotās grāmatas „Civīlprocesa mācības grāmata” atkārtots izdevums.

Grāmatā apkopotas V.Bukovska tajā laikā lasītās lekcijas civilprocesā Latvijas Universitātē. Tā kā šajā mācību grāmatā plaši un vispusīgi aplūkoti civilprocesa jautājumi, tā ļauj izsekot civilprocesa attīstībai Latvijā un ielūkoties mūsdienu civilprocesuālo tiesību tapšanas vēsturē.

      2. Kārlis Ducmanis. Iz Baltijas provinču tiesībām

Šis ir 1913.gadā izdotās Kārļa Ducmaņa (1881–1943) grāmatas “Iz Baltijas provinču tiesībām” faksimilizdevums. K.Ducmaņa darbs ir pirmais plašākais juridisko rakstu krājums latviešu valodā.

Grāmata atspoguļo Baltijas provinču likumu vēsturisko attīstību un ir viens no jurisprudences studentu pieprasītākajiem darbiem tiesību vēsturē.

Lai arī tā ir juridiska rakstura grāmata, taču tās saturs izklāstīts visiem saprotamā veidā, tāpēc var ieinteresēt arī jebkuru citu lasītāju.